TEZ Hazırlama Evreleri

Tez Hazırlama

Tez hazırlama evreleri nelerdir,tez hazırlama süreci nasıl olmalıdır gibi sorularınıza yanıt vermeye çalıştığımız bu yazımızda tez araştırma aşamalarını maddeler halinde sizlere sunmak istiyoruz.Öncelikli olarak bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken konu çalışmanızın sağlıklı,düzgün bir şekilde bitirilebilmesi için ve ortaya iyi bir tez çalışması çıkarılabilmesi için her aşamaya özen gösterilmeli ve dikkat edilmesi gerektiğidir.

Araştırma Evresi

Tez Araştırma ; çözülmesi gereken bir konunun,bir problemin çözülebilmesi için yapılan, sistematik ve organize edilmiş bir halde araştırma çabası olarak ifade edilebilir.

TEZ ise ; açıklayıcı bilgiler vermekte olan ön bölüm, tezinizin ana gövdesini oluşturan metin bölümü, kaynakça ve tezi tamamlayan diğer etmenlerin bulunduğu son bölüm olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.Yapacağınız bir araştırmanın boyutu farketmeksizin (bir tebliğ, makale, yüksek lisans veya doktora tezi olabilir ), okuyucularınızın araştırmanızın yapılış sebepleri, yapılış şekli, bulguları, bulguların diğer çalışmalarla bağlantıları ve ne anlam taşıdıkları konusunda aydınlatılması gerekmektedir.

Tüm bu bilgiler genel olarak özet halinde araştırmanın amaç, önem kapsamı da dahil olmak üzere “Giriş” bölümünde verilmektedir. Tez hazırlama aşamasında araştırmalar hangi amaç ve hangi konuda yapılırsa yapılsın tüm araştırmalar belirli bir plan,program içerisinde olması gerekir. Araştırmanın planlanıp programlanması, araştırmanın en baştan  en sona kadar olan tüm faaliyetlerin kademeli olarak birbirini izleyen bir süreci ifade eder.Bu sebepten araştırma süreci, yapılan araştırmanın başlangıcından sonucuna kadar olan tüm faaliyetlerin aşama aşama planlamasını ifade etmektedir. Bir konuyu sistematik olarak inceleyen çalışmalar bilimsel araştırmalar olarak ifade edilmektedir.Bu tanımda yer almakta olan sistematik tanımı, araştırmanın belirli bir düzen, program ve yöntem belirlenerek yapılması durumunu ifade etmektedir. O halde bilimsel bir araştırma aynı zamanda sistematik bir çalışmadır denebilir.

Araştırma evrelerini kısaca başlıklar halinde vermemiz gerekirse;

  • Konuyu Belirleme
  • Konuyu Sınırlandırma
  • Tez Cümlesi Ortaya Çıkrma
  • Araştırma Yöntemini Seçme
  • Geçici Plan,Program Hazırlama
  • Geçici Kaynakça Meydana Getirme.
  • Veri Toplama
  • Okuma ve Not Alma.
  • Metin Yazma
Tez Hazırlama Evreleri