Makale Hazırlama

Makale yazımı, makale hazırlama,makale yazdırmak… Her çalışmada olduğu gibi siz öğrencilerimizi zorlayan veya yapacak vakitlerinizin olmadığı bir durumdur.

Aynı zamanda makale yazım süreci öğrenciler tarafından kolay görülebilirken, bir makale yazımında derinlemesine araştırılması gereken bir konunun kısa ve yoğun biçimde hazırlanıp, yazarın yorumlarının da yer almasından dolayı basit ve kısa görüntüsünün ardından çok derin bir araştırma gereklidir.

Makale hazırlamak için yalnızca öğrenci olmanız gerekmez, mesleğinizden kaynaklı durumlarda da görüşlerinizi ve hipotezlerinizi belirtmek içinde makale yazmak gerekebilir.

Tabi bu noktada yazacağınız makalelerin dikkat çekici özelliklere sahip olması gereklidir. Ancak kısa, net ve basit cümleler eşliğinde, okuyucuları etkileyecek makaleler hazırlamak incelik gerektirir ve bu alanda uzmanlık gerektirir.

Teknoloji ve internet çağında yaşadığımız şu günlerde makale yazdırmak veya yazmak için internet ortamında yapacağınız ufak araştırmalar ile makaleniz ile ilgili fikir oluşturabilirsiniz.

Makale hazırlama için izlenmesi gereken bazı unsurlar vardır ve makale yazımı için gerekli bu unsurlara bir göz atacak olursak ilk önce makalenin ne demek olduğunu bilmek gerekir.

Makale nedir sorusuna kısa bir cevap verecek olursak, makale, konu aralığı geniş ancak belirli bir konu üzerine oluşturulmuş görüşleri, düşünceleri savunabilmek adına ve devamında savunulan düşüncelerin kanıtlanabilmesine yönelik yazılabilen genellikle açıklayıcı ve eleştirel bir yönü olan, dergi ve gazetelerde görmeye alışkın olduğunuz bir yazı türüdür. Aynı zamanda herhangi bir hipotezi ispatlayabilmek için konu üzerine görüşlerin ve tezlerin ortaya konması ile hipotezin savunulması ve desteklenmesi adına yazılmış olan yazılar da makale kapsamına girmektedir.

Makaleler neden yazılır?

Hali hazırda gerek aynı konular üzerine gerek farklı konular üzerine çok sayıda makale mevcut iken neden ben yeni bir özgün makale yazmalıyım ve neden yeni konu bulmalıyım?

Bunun nedeni ise makaleler hazırlanırken özgün bir dille yazılır ve yazan kişiye ait öznel bir anlatım içerir. İlk olarak konunuz belirlendikten sonra o konu ile ilgili tüm makaleler, tezler ve kitaplar incelenir ve bu konu ile ilgili diğer yazarların bakış açıları irdelenmiş olur. Bu noktadan sonra yazar kişi kendisi için yeni bir bakış açısı edinmeli ve ortaya özgün bir çalışma koymalıdır.

Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda makale yazdırmak için veya tez, proje, yüksek lisans tezi, doktora tezi gibi diğer belli başlı konularda profesyonel bir makale hizmeti yardımı almanız gerekli olabilir.

Ve tabi makale hazırlarken veya makale yazdırırken konumuz, hedeflenen okuyucu kitlesine yönelik olmalıdır.

Peki, yazmak istediğimiz veya yazdığımız bir yazıyı makale yapan özellikleri ne şekildedir?

Makale yazımı sırasında, yazar kişi makale içinde anlatacağı konuya yönelik iyi araştırma yapmalı ve kendi yazdıklarının doğruluk durumuna güvenmelidir ki devamında anlatacakları ile makalenin içinde ki konu bütünlüğü bozulmasın ve ortaya konulan fikirler birbirleri ile çelişmesin. Konular kesinlikle özgün olmalıdır. Makale yazımı yapılırken, okuyucular adına konunun ne denli önemli olduğunu vurgulamak için örnek verme, karşılaştırma yapma ve tanık göstermek gibi nesnel yargılardan yararlanılmalıdır.

Makale Yazımı Hazırlama