LİTERATÜR TARAMASI

Tez Literatür Taraması

Tez Literatür taraması hizmetimizle tüm projelerinizde desteğimizle yanınızdayız..

Tez Proje Hazırlama ve Literatür taramasının yapılmasının öncelikli sebebi belirlemiş olduğunuz konuyla ilgili dökümanları araştırıp elde etmek ve bunun yanısıra daha önceden yapılmış bir çalışmanın tekrar yapılmasınının önüne geçmektir. Literatür taraması tez yazımı için önemli bir aşamadır ve hazırlanacak tezin daha önceki tezlerden ayrı bir şekilde yazılmasını sağlamaktadır,bununla birlikte meydana getirdiğiniz taslağınızdaki eksikleri görmenizi kolaylaştırır,tez çalışmanızın mantıksak bir temele oturmasını sağlar.Literatür taraması önemli bir adım olduğundan çok yüzeysel bir şekilde yapılmamalı fakat çalışmanıza başlamanızın önüne geçecek kadarda geniş tutulmamalıdır.Bu doğtultuda ideal bir literatür taraması toplanılan önemli bilgilerin belirli bir sayfa dökümanda birleştirilip derlenmesiyle oluşturulur.

Tüm tez ve proje ve ödevleriniz için literatür taraması hizmeti vermekteyiz. Konusunda tecrübeli ve eğitimli danışmanlarımız projeleriniz için  gerekli olan yerli ve yabancı makale ve kitaplara erişebilmekte ve sizin için ihtiyaç duyulan  literatür taramasını yapıp size ulaştırabilmektedirler.

Tez hazırlama, tez yazım süreci içerindeki sizlerin ihtiyaçları ve talepleriniz doğrultusunda bir çok farklı modelde literatür tarama desteği sunabilmekteyiz.

TEZ ist Tez Merkezi

Bir çok alanda ve bir çok farklı konuda literatür tarama hizmeti sunmaktayız. Lisans, yüksek lisans veya doktora, uzmanlık tezleri ve projeleri için en güncel literatür taraması yapılıp sizlere verilen süre içerisinde teslim edilir.Bu doğrultuda tez konunuza göre literatürler taranıp, güncel literatürler size ulaştırılabilmektedir. Literatür taraması yapılırken, konu ile ilgili makaleler, kitaplar, derlemeler incelenip sizin istediğiniz formatta hazırlanıp ulaştırılmaktadır.

Farklı alanlardaki Tez için literatür taraması desteği verildiği gibi makale hazırlanması, eleştiri yazılması, sunum yapılması için de literatür taraması desteği verilmektedir. Bu doğrultuda hem özel hem de genel literatür isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz.

Vermekte olduğumuz yüm hizmetlerin yanında istenirse literatür çevirisi de yapılabilmektedir. Bu doğrultuda dilerseniz sizin kaynaklarınız akademik çeviri yapan uzmanlarımız tarafından çevrilir veya kaynakları da bizim taramamızı isterseniz gerekli literatür taranıp çevirileri yapılabilir. Bu çeviriler konusunda deneyimli uzmanlar tarafından yapılıp sonrasında tarafımızdan kontrol edilmektedirler.