Kitap Özeti Nasıl Çıkarılır?

Kitap özeti çıkarma işlemleri zaman alan, uğraştırıcı ve fiziksel olarak çaba isteyen yoğun tempolu bir işlemdir. Özeti çıkarılacak olan kitaplar romanlar başta olmak üzere farklı birçok türde yazılmış eserler olabilir. Kitap özeti nasıl çıkarılır sorusunun cevabı için öncelikle sıradan kitap okuma alışkanlıklarında olduğu gibi kitabın içine girebilmeli ve kitaba hâkim olmanız gerekmektedir ancak sıradan okuma alışkanlığının aksine kitap özeti hazırlanırken, okunulan ve hâkim olunan kitap bölümleri bir yandan özetlenmek istendiği için öğrenciler sürekli olarak aynı yerleri defalarca okumak zorunda kalıp uzun uğraşlar gösterebiliyorlar.

Hızlı, pratik ve kaliteli bir kitap özeti çıkarabilmek ise uzmanlık ve profesyonellik isteyen bir durumdur. Özellikle kitap özeti hazırlayabilmek için kitap okunurken bilinmesi gerekli olan noktalara, tarihlere, isimlere ve yer – mekân adlarına dair ipuçları sürekli olarak not edilmeli ve bu yüzlerce ipucu arasından kitap özetinin iskeleti oluşturulmalıdır.

Profesyonel ve akademik bir şekilde kitap özeti çıkarabilmek iste uzun uğraşlar ve emek isteyen bir durumdur. Maalesef eğitim sistemimiz de kitap özeti hazırlayabilmek, okunulan kitabın akılda kalıcı noktalarının özetlenmesi gibi algılanmaktadır ancak durum bundan daha karışık ve yoğun olmak zorundadır. Öncelikle kitap özetini çıkarırken hangi zaman diliminin kullanılacağına dikkat edilmelidir. Kitap özeti çıkarılırken tek bir zaman kipine bağlı kalınması zorunluluğu yoktur ancak özet boyunca kullanılan zaman kiplerinin ve haber kiplerinin hangisini seçtiyseniz özetin tamamın da bunu uygulamanız zorunludur.

Sayıları 1000’leri bulan kitaplarının özetini, kitap özeti çıkarma usullerine uygun şekilde, akademik ve profesyonel bir dille hazırlamak ise son derece önemli ve uzmanlık isteyen bir konudur. Edebi yönden zengin bir dil hâkimiyetiniz gerekmektedir. Çoğu kişi çok kitap okuma alışkanlığına güvenerek ve okuduklarını anlayabilmek konusunda kendisinden emin olarak iyi bir kitap özeti çıkarabileceğine inanmaktadır ancak görüldüğü üzere kitap özeti çıkarmak için son derece titiz ve kurallara bağlı çalışmak gerekmektedir.

Kitap Özeti Çıkarma